Migraine

Migraine geeft vaak pijn aan één zijde van het hoofd en gaat vaak gepaard met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, het zien van lichtflitsen, tranende ogen en duizeligheid.

Bij migraine zal men niet zo snel aan een disfunctie in de nek denken. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen, dat overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel een belangrijke rol speelt. De nek geeft veel informatie naar het centrale zenuwstelsel. De chiropractor optimaliseert de functie van het centrale zenuwstelsel, met name de informatiestroom naar de hersenen. Tevens kijkt zij naar het voedingspatroon en het omgaan met stress.