DE MENING, SUGGESTIES EN KLACHTEN VAN PATIËNTEN DOEN ERTOE!

Klachten en geschillen

Wij horen het uiteraard graag als je tevreden bent over behandeling en resultaten. Het kan helaas voorkomen dat je een andere ervaring hebt. Ook dan is het belangrijk dat je je mening of klacht naar voren brengt.

In gesprek met je chiropractor

Wij adviseren je om eventuele problemen altijd eerst met je chiropractor te bespreken. Vaak kunnen problemen in onderling overleg opgelost worden. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kan je terecht bij de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

Klachtenfunctionaris NCA

De klachtenfunctionaris handelt vanuit een oprecht geïnteresseerde belangstelling en zal er alles aan doen om te proberen, samen met jou en de zorgverlener, een zinvolle en bevredigende oplossing te vinden, zo mogelijk met behoud van de relatie en onderling vertrouwen. Verloopt dit niet naar wens dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren over een mogelijk vervolgtraject. De klachtenfunctionaris werkt volgens het beroepsprofiel van de VKIG.

Geschillenregeling

Alle leden van de NCA zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland. Mocht er na gesprekken met je chiropractor en/of met behulp van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing worden bereikt, dan kan er sprake zijn van een geschil. Via de SCN is er een geschillenregeling beschikbaar. De klachtenfunctionaris kan je hier over inlichten.

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling van de NCA.

Klik hier voor meer informatie over wat je van de klachtenfunctionaris kan verwachten.

Je melding wordt altijd geregistreerd en kan aanleiding zijn tot een maatregel ter verbetering van de hulpverlening.

Klachtenfunctionaris: dagelijks te bereiken voor patiënten en chiropractoren op 088 024 51 66 of via e-mail: