Hersenschudding en PCS (PostCommotioneel Syndroom)

Een hersenschudding is een lichte vorm van traumatisch hersenletsel die ontstaat na een harde klap op het hoofd. Gelukkig is het lichaam in staat tot herstel en meestal komt het na een korte rustperiode, gevolgd door voorzichtig opbouwen van activiteiten, weer helemaal in orde. Helaas geldt dit niet voor ongeveer 15%-30% van de mensen. Die zitten maanden later nog steeds met restklachten. Deze restklachten zijn samengevat onder de noemer “postcommotioneelsyndroom”: PCS.

Helaas is nog steeds niet precies te voorspellen wat de belangrijkste risicofactoren zijn. Waarschijnlijk zijn stress, algemene gezondheid, sociaal netwerk en eerdere ongevallen van belang. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk sporters deze klachten onderschatten en vaak onvoldoende rust houden.

Het gaat vaak om de volgende klachten:

  • Cognitieve gevolgen: geheugenproblemen, aandachtsproblemen en concentratieproblemen.
  • Lichamelijke gevolgen: hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, duizeligheid, oorsuizen (tinnitus) en overgevoeligheid voor licht en geluid.
  • Gevolgen voor de stemming: somberheid, prikkelbaarheid en angst.

Amerikaanse onderzoekers stellen dat 3 subtypes van PCS zijn vast te stellen:

  • Vestibulo-oculaire post-commotioneelsyndroom, verwijzend naar symptomen ten gevolge van problemen met het evenwichtssysteem; duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, wazig zien, snel overprikkeld.
  • Cervicogeen post-commotioneelsyndroom, verwijzend naar symptomen die veroorzaakt worden door problemen in de nekspieren en gewrichten. Hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid en tinnitus.

  • Fysiologisch post-commotioneelsyndroom, verwijzend naar verandering van de stofwisseling in het brein. Dit kan leiden tot verhoogde hartslag, snelle vermoeidheid, slechtere concentratie, minder geheugen.

Drie duidelijk verschillende aspecten van PCS. Alle drie vragen ze om een specifieke aanpak. Vaak is er sprake van overlap tussen de categorieën en is een totaalbenadering van belang.

Chiropractoren van Chiropractie Wassenaar hebben zich gespecialiseerd in functionele neurologie en kunnen onderzoeken welk gedeelte van het zenuwstelsel minder goed functioneert bij mensen met PCS. Daarna maken wij een persoonlijk behandelplan voor specifieke revalidatie, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit Amerika. Denk hierbij aan een combinatie van stimulatie van het evenwichtsorgaan, oogmotorische training, balanstraining, oefeningen met de Interactieve Metronoom (timing) en chiropractische correcties. Met deze werkwijze komen wij ook lange tijd na het ongeval nog tot verbetering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.