Diagnose

Het lichamelijk onderzoek dient er toe om de conclusies uit de anamnese te bevestigen en verder te specificeren. Uw chiropractor is opgeleid om een diagnose met betrekking tot uw klachten te kunnen stellen. De chiropractor zal de bevindingen met u bespreken en aangeven waar de problemen zich bevinden. Dit heet een rapport van bevindingen. Aansluitend op dit rapport van bevindingen schetst de chiropractor u een behandelplan voor met een indicatie voor de mogelijkheden en snelheid van herstel. Het kan voorkomen dat uw klachten niet chiropractisch te behandelen zijn en de chiropractor zal u dan veelal verwijzen naar de huisarts, afhankelijk van het symptoombeeld. Wanneer verder onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld röntgen/MRI of bloedtesten, dan zal de chiropractor hierover een gerichte aanbeveling doen aan de huisarts.

Volgende stap: Behandelplan