De motie is aangenomen

MargreetGeen categorie

Woensdag 20 januari even na 3-en. Een en al verwarring op de facebookpagina  van chiropractoren. “ De motie is aangenomen” , “nee hij is verworpen”, huh?  

In hetzelfde debat werden 3 moties ter stemming gebracht met betrekking tot ons beroep.  Twee moties werden verworpen.

Vera Bergkamp (D66) © ANP

Onderstaande motie is echter aangenomen, ingediend door Bergkamp (D66) en Van der Berg (CDA). Een overgrote meerderheid stemde voor in de kamer.  De tekst van deze motie:

Overwegende dat veel mensen met ingrijpende fysieke klachten tijdens de lockdown niet terecht kunnen bij hun chiropractor of osteopaat, omdat zij niet kwalificeren als medisch contactberoep; 
Overwegende dat ze daardoor worden beperkt in hun functioneren;
Verzoekt de regering op korte termijn in samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten tot een oplossing te komen voor deze mensen.

Aangenomen motie

Wat betekent dit nu?  Dat betekent dat minister van Ark en VWS naar een oplossing moeten zoeken voor de zorg die onze patiënten nu niet krijgen.  En ja u leest het goed:

In samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten!!!!!!!!!

Het is nog onduidelijk of de chiropractoren en osteopaten bij dit overleg aanwezig mogen zijn.

Het overgrote deel van de patiënten chiropractie zijn voordat ze bij ons komen al meerdere malen bij de huisarts en fysiotherapeut geweest, met onvoldoende resultaat.

De Tweede Kamer stemt.

Waarom ligt het lot van onze patiënten dan nu in handen van deze groep?

Welke huisarts zal daar aan tafel zitten? Is het die huisarts die regelmatig patiënten doorstuurt of wellicht zelf al eens door een chiropractor is behandeld? Of is het die huisarts die niets wil weten van behandelmethodes niet opgenomen in de (achterhaalde) wet BIG?

En is het die fysiotherapeut die graag samenwerkt met de chiropractor. Ook gelooft in een multidisciplinaire aanpak, misschien wel praktijkruimte huurt bij een chiropractor?

Of is het die fysiotherapeut die de chiropractor als concurrent ziet en wellicht meent dat het voor de fysiotherapeut economischer beter is om de chiropractor werkloos te houden? Ik las gister nog dat de fysiotherapeut namelijk wel economische schade verwacht nu ze “maar” tot 20.30 uur mogen werken.

Maar zouden de huisartsen en fysiotherapeuten als geen ander moeten beseffen dat het hier vooral om de keuzevrijheid van de patiënt hoort te gaan? Dat mensen met ernstige pijnklachten juist hun vertrouwde behandelaar willen zien. Iemand die de patiënt kent en waarvan ze weten dat de behandeling hen helpt, bij wie ze zich prettig en veilig voelen, juist in deze tijd?

Afgelopen weken heb ik regelmatig wanhopige patiënten aan de telefoon gehad. Ze worden van de huisarts naar de fysiotherapeut, orthopeed en de pijnpoli gestuurd. Alleen maar meer contactmomenten! En met meestal niet hetzelfde resultaat als het bezoek aan de chiropractor, ze willen het liefst nog steeds zo snel mogelijk bij ons terecht.

Dan kan er uit dit overleg toch maar 1 juiste conclusie komen: Dat de chiropractoren en osteopaten het beste zelf voor deze patiënten kunnen zorgen en dat de praktijken per direct open mogen?

En zou die beslissing op korte termijn kunnen vallen? Liefst voor het einde van deze lockdown? Wat denken jullie hiervan?