Behandelplan

Indien uw klacht chiropractisch te behandelen is, en veelal is dat zo, dan zal de chiropractor met u een behandelplan opstellen. Hierbij geeft de chiropractor aan wat het verwachte herstel is en hoe zij dit met u denkt te bereiken. In de meeste gevallen is er een korte periode van intensieve behandeling nodig die bij verbetering geleidelijk in overleg wordt afgebouwd. Per klacht en per persoon kan het aantal behandelingen en de frequentie van behandelen verschillen.

Bij het overgrote deel van de klachten die de chiropractor ziet speelt verbetering van de beweeglijkheid en stabiliteit van de wervelkolom een belangrijke rol. Het verbeteren van het functioneren van de wervelkolom, de omliggende spieren en de uittredende zenuwen kan op verschillende manieren gebeuren. Een veel gebruikte techniek is het manipuleren/corrigeren van de wervelkolom. Hierbij wordt door snelle specifieke druktechnieken de beweeglijkheid van de wervelkolom bevorderd. Vaak gaat een dergelijke correctie gepaard met het ontsnappen van gas uit de gewrichtjes die in beweging gebracht zijn (dit is te vergelijken met het knakken van de vingers dat mensen nog weleens willen doen) en kan een knakkend geluid geven. Dit is nagenoeg altijd pijnloos.

Naast correctie zal de chiropractor gebruik maken van specifieke technieken om de spieren te ontspannen of juist activeren. Dit kan onder andere bestaan uit drukpuntmassage of specifieke rekbewegingen. Verder kan uw chiropractor u oefeningen voorschrijven, u houdingsadvies geven, met u overleggen omtrent leef- eet- en drinkgewoonten en wat daarin te verbeteren valt.

Voldende stap: Adviezen